Escoltar

Investigaciones en Historia Económica. Su transferencia a la docencia, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca 2018

 Ramón Molina de Dios, Antònia Morey Tous, Carles Manera Erbina, Gonçal López Nadal, Andreu Seguí Beltrán (eds.), Investigaciones en Historia Económica. Su transferencia a la docencia, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca 2018. ISBN: 978-84-09-01695-2

Fruit dels debats que es van desenvolupar el passat any en la XIII Trobada sobre Didàctica de la Història Econòmica celebrat a Palma, vam presentar en aquesta publicació una sèrie de treballs que aprofundeixen en la qüestió de com transferir a l'activitat docent quotidiana les troballes recents tant en la investigació com en l'aplicació de noves tècniques docents.
La publicació s'estructura en set grans apartats que recullen bona part de les aportacions que es van debatre en la trobada: 

  • "Més enllà de Bolonya". Innovació en interdisciplinarietat en la docència de la Història Econòmica.
  • La Història Econòmica fora de l'àmbit de l'Economia i l'Empresa. Experiències nacionals i internacionals.
  • "Student Engagement" a través de la Història Econòmica: noves metodologies i enfocaments.
  • La Història Econòmica des d'una perspectiva de gènere.
  • L'art com a eina didàctica de la Història Econòmica.
  • TIC i Plataformes d'Educació Virtual aplicades a la docència universitària de la Història Econòmica: experiències.
  • Tecnologies digitals, jocs, app 'si simulacions com a eines d'innovació docent universitària. Noves perspectives internacionals.

Documents relacionats