Escoltar

Instruccions

Presentació d’un article com a document de treball del DEA

Els documents de treball del DEA pretenen difondre els treballs d’investigació dels membres del DEA. Per aquest motiu seran benvinguts tots aquells treballs d’investigació si com a mínim un dels autors forma part del DEA i el treball és publicable.

El treball d’investigació ha de tenir una extensió màxima de 60 pàgines i es requereix:

1. El document en format electrònic (PDF preferiblement).
2. Emplenar el formulari Excel: formulari
3. Paraules clau.
4.
Codi JEL (JEL Classification codes)

Exemples de documents de treball recents en podeu trobar al web DEA.

És important ser generosos amb les paraules clau per ajudar tots aquells que estiguin cercant el document de treball per tema.

Els documents de treball es poden trobar als webs IDEAS i EconPapers, ambdós inclosos a la base de dades EconLit, el principal cercador d’articles econòmics.

Els autors han d’enviar el formulari juntament amb el document de treball per correu electrònic a aquesta adreça: jenny.defreitas@uib.es