Escoltar

Informació del departament

Benvinguts al Departament d’Economia Aplicada de la UIB. Aquest departament està format tant pels seus professors com pels seus estudiants, així com, també, pel seu equip administratiu. Aquestes pàgines web es dedicaran a descriure qui som i a què ens dedicam, tant en l’àmbit de la docència com en el de la investigació i la gestió. També serviran per informar-vos d’on ens podeu localitzar.

La Universitat de les Illes Balears és una institució relativament nova, el tarannà de la qual s’inicia l’any 1978. Com a conseqüència de la darrera estructuració de professors que efectuà, va ser el gener de 2003 quan es creà l’actual Departament d’Economia Aplicada. Aquest departament està format per més de 70 professors, dels quals uns 40 són professors i investigadors que es dediquen a temps complet a les tasques de docència, investigació i gestió universitària.

El Departament d’Economia Aplicada està orientat a la investigació de qualitat, publicable a revistes de prestigi tant nacional com internacional. La major part dels seus membres treballen en projectes d’investigació competitius obtinguts, generalment, en el marc d’un grup d’investigació. El departament concedeix molta importància als seminaris com element de promoció de contactes amb investigadors de nivell d’altres universitats.

Respecte a la docència, el Departament d’Economia Aplicada ofereix formació tant en l’àmbit de grau com en el de postgrau. En aquest sentit, volem destacar el nostre programa Internacional de Postgrau en Economia del Turisme i del Medi Ambient, que comprèn tant un Màster Oficial, que s’ofereix en anglès, com un programa de Doctorat, que té la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació.