Escoltar

Estudis i assignatures on participa el departament d'Economia Aplicada

Any acadèmic 2018-19

Grau d'Administració d'Empreses (Mallorca)

Grau d'Administració d'Empreses (Eivissa)

Grau d'Administració d'Empreses (Menorca)

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme (Mallorca)

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Mallorca)

Grau de Dret (Mallorca)

Grau de Dret (Eivissa)

Grau de Dret (Menorca)

Grau d'Economia (Mallorca)

Grau d'Edificació (Mallorca)

Grau d'Història (Mallorca)

Grau de Matemàtiques (Mallorca)

Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments (Centre ads. Felipe Moreno) (Mallorca)

Grau de Turisme (Mallorca)

Grau de Turisme (Menorca)

Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno) (Mallorca)

Plans d'estudi a extingir

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013) (Mallorca)

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) (Mallorca)

Grau de Geografia (Pla 2009) (Mallorca)

Grau de Pedagogia (Pla 2009) (Mallorca)

Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments:Pla 2015 (EU Felipe Moreno) (Mallorca)

Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) (Mallorca)