Informació del departament. Direcció i càrrecs

Directora

foto

Aguiló Segura, Paula María
Doctora Universitat de les Illes Balears
Email: paula.aguilo@uib.es
Despatx: DB 235
Telèfon: +(34) 971 17 2903

 

Sotsdirector

no

Capó Parrilla, F. Javier
Doctor Universitat de les Illes Balears
Email : javier.capo@uib.es
Despatx: DB233
Telèfon: +(34) 971 17 2905

 

Secretària

torres

Torres Figuerola, Catalina Maria
Doctora Universitat de les Illes Balears
Email: cati.torres@uib.es
Despatx: DB256
Telèfon: +(34) 971 17 1381